Správa nemovitostí

Retra správa nemovitostí Karlovy Vary

Retra správa nemovitostí je produktová divize firmy Retra Group v.o.s. zabývající se správou a údržbou nemovitostí a souvisejících činností v lokalitě Karlovy Vary a okolí. Naším cílem je poskytnout zákazníkům úplné, spolehlivé a kvalitní služby v oblasti správy nemovitostí.

Naším základním mottem je: Vy užíváte, my se staráme!

 

Naše služby v oblasti správy nemovitostí

Ekonomicko-správní činnosti

 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových a nebytových prostor
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
 • předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • upomínání pohledávky u dlužníka

Technicko-správní činnosti

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (energie, plyn, teplo, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (voda,plyn,elektro apod.)
 • smluvní zajištění provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • smluvní zajištění pojištění ke spravovaným nemovitostem

Právní činnost

 • uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 • uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
 • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
 • smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků

Účetnictví a daně

 • vypracování daňového přiznání
 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení jednoduchého účetnictví