Správa nemovitostí

Revize a pojištění

Revize

  • zajišťujeme předepsané revize, kontroly a zkoušky v řádných intervalech a následně včastné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
  • revize (zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů)
  • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany

Pojištění

  • zajišťujeme pojištění nemovitosti formou výběrového řízení z jednotlivých pojišťoven
  • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí