Správa nemovitostí

Technická správa

 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (energie, plyn, teplo, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech (voda,plyn,elektro apod.)
 • smluvní zajištění provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • smluvní zajištění pojištění ke spravovaným nemovitostem